Systematyka

PROJEKTOWANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Projektowanie

1
Systemy i sieci światłowodowe
7-50
System odbioru cyfrowych programów telewizji naziemnej DVB-T oraz radia, programów telewizji satelitarnej
5-50
System Monitoringu Wizyjnego
4-50
System Sygnalizacji Pożarowej (SSP)
6-50
Elektroniczny System Sygnalizacji Włamania i Napadu (ESSWiN)
3-50
Okablowanie strukturalne
1-5
Sieci Telefoniczne
8-50
Instalacje Domofonowe i Videodomofonowe oraz Systemy Kontroli Dostępu (KD)

Zakres usług

a-50
Projekty budowlane
b-50
Projekty techniczne
c-50
Kosztorysy
a-50
Sporządzanie dokumentacji na potrzeby przetargów
b-50
Nadzór inwestorski w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych
c-50
Kierowanie robotami w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych
a-50
Inwentaryzacje
c-50
Wspieramy inwestorów przy procesie doboru systemów teletechnicznych
a-50
Wspieramy projektantów poprzez tworzenie wytycznych projektowych

Wspieramy inwestorów przy procesie doboru systemów teletechnicznych


Wspieramy projektantów poprzez tworzenie wytycznych projektowych

Uprawnienia

Mgr inż. Krzysztof Burakiewicz

Studia wyższe ukończone w 2006 roku na Kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej
Wieloletnie doświadczenie przy sporządzaniu projektów oraz wdrażaniu systemów teletechnicznych
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Wpis na listę Inżynierów Budownictwa Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Uprawnienia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej umożliwiające projektowanie, instalację i konserwację systemów przeciwpożarowych.

kontakt

c-50

projekt@systematyka.pl

a-50

Suwałki, Jana Pawła II

b-50

696 311 959

c-50

8:00 - 17:00


Administratorem Państwa danych osobowych jest  „Krzysztof Burakiewicz”, z którym można kontaktować się pod podanym na stronie adresem mailowym lub telefonicznie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora; Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania relacji biznesowych. Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę (jeżeli jest wyrażana) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwo uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

© 2023 Systematyka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie strony internetowej SerSeo.pl – Sergiusz Zaets– nowoczesne strony internetowe